ARCHITEKTONICKÉ STUDIO

DOMY


INTERIÉRY

VEŘEJNÝ PROSTOR

KONTAKT

                                                               D+Architekti s.r.o.                                                                                              kancelář: Polanka 214/10, 674 01 Třebíč,  1. patro, kancelář č. 2                                                                                           sídlo: Pozďatín 66, 675 03 Budišov, IČ: 088 21 518

Ing. arch. Milan Drbálek

jednatel, autorizovaný architekt ČKA 04327

+420 605 561 649, drbalek@darchitekti.cz

Ing. arch. Pavlína Drbálková

jednatelka, interiéry

+420 721 272 952, drbalkova@darchitekti.cz

Ing. arch. Jan Plocek

junior architekt

+420 724 468 838, plocek@darchitekti.cz

Ing. Jana Žahourková

stavební inženýr

+420 725 657 224zahourkova@darchitekti.cz

Facebook