KONTAKT

D+Architekti s.r.o.

IČO: 088 21 518 

kancelář: Polanka 214/10, 674 01 Třebíč

                1. patro, kancelář č.3 

sídlo:       Pozďatín 66, 675 03 Budišov

IDDS:       neimhf7

Ing. arch. Milan Drbálek

jednatel, autorizovaný architekt ČKA 04327

+420 605 561 649

drbalek@darchitekti.cz

IČO: 879 30 641,  IDDS: 7dvw6zy

Ing. arch. Pavlína Drbálková

jednatelka, interiéry

+420 721 272 952

drbalkova@darchitekti.cz

IČO: 888 75 741, IDDS: 5kbf8ai 

Ing. arch. Jan Plocek

architekt

+420 724 468 838

plocek@darchitekti.cz

Ing. Jana Žahourková

stavební inženýr

+420 725 657 224

zahourkova@darchitekti.cz