PORTFOLIO / DOMY

ŽS Bory

projekt 2021 - 2022: STS, DUR/DSP, DPS

V Obec Bory jsme uspěli s návrhem koncepce rozvoje areálu základní a mateřské školy a byli vybráni pro další rozpracování.

Záměr bude realizován po etapách., v první fázi bude řešena hlavní budova základní školy, kde navrhujeme sjednocení několika etap dostaveb pod jednu valbovou střechu, využití podkroví pro odborné učebny a místnost školního klubu, doplnění výtahu, sjednocení barevnosti oken a dveří a nové zateplení obvodového pláště. Na tmavší kamenný sokl je posazena světlá kanelurovaná omítka (masivní vroubkování), která dodá škole příjemný detail a plastičnost.

Dále je navržena přízemní novostavba školní jídelny, jejíž výrazně architektonicky pojatá prosklená hala s dřevěným slunolamem bude sloužit jako víceúčelový prostor pro menší školní i obecní události. Jídelna je přímo spojena se stávajícím objektem mateřské školy a spojovacím krčkem také se základní školou.

Návrh počítá také s vizuálním sjednocením stávající tělocvičny ve východní části areálu - kanelurovaná omítka a sjednocení barevnosti oken s objektem přilehlé základní školy.

V poslední části úprav areálu dojde k odvedení dopravy před školou jižněji. Díky tomu vznikne rozptylová plocha, park a možnost parkování zaměstnanců i návštěv.

RD Lipník

06/2021

Rodinný dům na zelené louce rozložen do třech hmot, obytná část (obývací pokoj, kuchyň, jídelna), soukromá část ložnic a třetí technická. Velká okna hmoty prolamují a zlehčují, posuvné velké okenice dělají fasádu dynamickou.

Sklady s bytem, Střítež

studie 05/2021

V místě původních garáží se postaví nový objekt s novými garážemi a bytem správce nad nimi. Celý koncept vychází z dynamiky a zelenými střechami chce místu dodat jiný charakter než čistě technicky provozní.

Sportovní a rekreační areál Radostín

studie 04/21

Nedaleko rybníka Velké Dářko na Žďársku vznikl návrh na krátkodobé ubytování s tělocvičnou. Areál naposledy sloužil jako hospoda se sálem, nyní je již několik let nevyužívaný a chátrá. 

Hlavní objekt je orietovaný do prostoru návsi a sestává z původního obytného přízemního křídla zemědělské usedlosti se sedlovou střechou a přízemní přístavby kulturního sálu se sociálním zázemím, zastřešenou sedlovou a pultovou střechou. Ve dvorní části areálu jsou stavby hospodářského a skladového zázemí, ve tvaru písmene "L" zastřešené sedlovou střechou. 

Penzion s wellness a kavárnou Jaroměřice nad Rokytnou

projekt 2021

Do proluky v Jaroměřicích nad Rokytnou, do zástavby přízemních řadových domků naproti zámeckému parku barokního skvostu, navrhujeme penzion s bistrem/kavárnou a malým wellness provozem. Nosným prvkem návrhu jsou obloukové portály, vycházející z barokního tvarosloví, použité v soudobém pojetí.

RD Šafaříkova, Třebíč, stavební úpravy

projekt 04/2021

Rekonstrukce řadového rodinného domu ve Třebíči, kde mimo úprav původního obytného patra se navrhovalo využití půdního prostoru. Investorovi se nabídly dvě varianty fasád, soudobá s cihelným obkladem a historická, resp. původní s grafickým pruhem pod střechou. 

Varianta č.2 s původní historickou fasádou a zdobným pruhem 

RD Prokopov

06/2019

Stavební záměr je soustředěn do dvou ploch - obytného dvora a garáže. Obytný dvůr je umístěn v prostoru bývalého lomu na jihovýchodě. Sestává z domu pro bydlení, domu s pokoji pro návštěvy a skladu s posezením. Garáž a kryté parkovací stání jsou v místě původní kovárny, napojené na přilehlou komunikaci. Objekt garáže vyplňuje terénní zářez, střecha pultová zelená. Garáž je s obytným dvorem propojena venkovním schodištěm a chodníkem.

Každá hmota má i svůj dominantní materiál a společně tvoří útulný kompaktní dvůr.

RD Nárameč

projekt 2019

Rodinný dům na zelené louce je symbiózou tří hmot, dvě obytné a jedna technická, spojuje je krytá část se vstupem s dírou pro slunce. Detailem na fasádě jsou sešikmená ostění u oken.

RD Římov, stavební úpravy a nástavba

07/2019

Je navržena celková modernizace stávajícího domu a využití podkroví. Stávající přístavba krytého vstupu do ulice bude snesena a nahrazena venkovním přístřeškem. Směrem do dvora bude v úrovni 1.NP vysazen arkýř po celé délce domu s integrovaným jednoramenných schodištěm na dvůr. Arkýř rozšíří stávající lodžii a vytvoří venkovní terasu obytného prostoru domu. Na střeše bude směřem do dvora i směrem do ulice vysazen vikýř, který zlepší využitelnost podkrovních prostor. Dispozice suterénu domu zůstane ponechána ve stávající podobě, 1.NP bude upraveno dle potřeby, dispozice podkroví je nová. Stávající otvory ve fasádě budou drobně upraveny (probourání parapetů směrem na terasu a drobné posuny). 

2 RD Langrova, Lázně Bohdaneč

projekt 2019

Návrh developerské novostavby 2 rodinných dvojdomů v Lázních Bohdaneč na dohled od lázeňského komplexu. Vláknocementová střešní krytina tvoří i část uličních fasád.

RD Polní, Lázně Bohdaneč

projekt 2019

Návrh developerské novostavby rodinného dvojdomku v Lázních Bohdaneč. Obývák s terasou v modřínem obložené přístavbě do zahrady se zelenou střechou, která zadržuje vodu a zpříjemní pobyt v pokojích horního patra. 

Městský dům Jaroměřice nad Rokytnou

projekt 2018/2019, realizace 2019

Stávající nárožní dům na nám. Míru v Jaroměřicích nad Rokytnou, naproti baroknímu zámku již dlouho dobu spí po necitlivých normalizačních úpravách, zahalen do břízolitového hávu a kyvných oken.

Dům středověkého založení byl mnohokrát přestavován, přízemí vždy sloužilo, vzhledem ke své poloze, pro obchodní účely, v ostatních prostorách se naposledy nacházelo sídlo policie. 

Domu navracíme historickou podobu, vstupní portál s klenbou, římsy, šambrány a další štukatérskou výzdobu fasády. Nově bude sloužit jako bytový dům, v přízemí zůstávají obchodní a provozní prostory.

Součástí stavebních úprav jsou nová schodiště, krov, nové dispozice a kompletní výměna všech rozvodů.

Rodinný dům Dolní Radslavice

studie 05/2018, realizace 2019-2020

Vesnice si žádá sedlovou střechu a štít do ulice. Investoři se shlédli v cihelných obkladech a my měli ze zadání jen radost. Samostatný rodinný dům s využitým podkrovím a zapuštěným zahradním domkem s vinným sklepem. Pozemek je v zadní části velmi svažitý a celý návrh limitovalo ochranné pásmo lesa a nepříliš velká šířka pozemku. Nicméně se podařilo navrhnout dům, který provozně splňuje vše, co si rodina přála a ještě jsme vytvořili dominantní hlavní prostor s výrazným prvkem schodiště.

Standartní situaci dům - kryté parkovací stání - garáž jsme zpestřili vloženým skleněným pásem nad odhalených krokví garáže, který vizuelně hmotu domu od přístaveb oddělí.

Příběh domu bude pokračovat.

Komunitní dům pro seniory, Žirovnice

projekt 2015, realizace 2016-2017

Adaptace nevyhovující mateřské školky na komunitní dům seniorů se záměrem obnovení historické fasády si vyžádal spoustu kompromisů. I přes požadavky na zateplení se podařilo neobrat fasádu o plastické prvky, včetně keramických obkladů. Uvnitř je dům s novými dispozicemi čistý a čeká na svoje nové obyvatele. Na jaře bude i zahrada s altánem.

Jsme rádi, že práce s podobou fasády a zateplením zaujala.

https://www.bydlet.cz/440168-zatepleni-slusi-i-historickym-budovam-za-nevkusem-byvaji-penize-a-lidsky-faktor/

Rekonstrukce a dostavba řadového rodinného domu, Rosice u Brna

studie 08/2017, realizace 2018

Původní řadový dům na malé městě mladé rodině dispozicí a provozem nevyhovuje, tak je potřeba udělat půdorysné změny a do krásného dvora udělat přístavbu dětských pokojíků a ložnice. Hlavní požadavkem bylo nechatvše v jednom patře a půdu nevyužívat.

Vznikla tak zcela nová dispozice, dům se vyčistil a i zvenku projde změnou. Nová fasáda do ulice nebude puristická, ba naopak se přiblíží tradičnímu vzhledu. Vrátíme fasádě i původní vesncký dekor - tady v podobě jednoduché grafiky vyčárkovaných čtverců.

Oproti tomu přístavba do dvora bude čistá, obložená dřevem. Dvůr tak bude příjemně domácký, s krytým posezením a verandou, jak to má být.


Rodinný dům Radošov

nerealizovaná studie, 08/2017

Dům, který svým tvarem odkazuje na tradiční vesnické domy, přesto nabízí současný pohled na věc. Stěžejní byl svah, louka, sousedi daleko a krásný výhled. Jižní strana si řekla o zastínění tak  jsme celou vlastní hmotu domu zastrčili. Ložnice rozděluje terasu na společenskou část a klidnou u dětských pokojů.

Rodinný dům Na Kopcích, Třebíč

Novostavba ve svahu

projekt 07-10/2017, realizace 2018

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní s plochou střechou, což bylo definováno i regulativem dané lokality. Vstupní patro, je na terénu, druhé patro využívá svažitosti pozemku a je částečně podzemní. Dům je rozdělen do dvou funkčních celků - na část technickou a obytnou, které jsou oddělny venkovním schodištěm vedoucím do zahrady. Spojujícím prvkem z ulice je přetažená konstrukce střechy, která obě hmoty sjednocuje a zároveň vytváří kryté závětří.

Vstupní patro do domu je soukromou částí s ložnicemi, koupelnami a šatnou. Hmota této části v pohledu ze zahrady předstupuje před druhé podzemní s obytným prostorem, a vytváří tak příjemné zastínění místností. Podzemní patro s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou obsahuje také technickou místnost, fitko, pracovnu a koupelnu. Půdorysně tato část kopíruje tvar pozemku, její zalomení vytváří ze zahrady příjemně semknutý prostor. Přetažení tohoto patra je vyneseno šířkou lodžie, která tvoří kompaktní tvar celého patra. Uzavřenost soukromých pokojů ještě více umocňuje použití posuvných dřevěných panelů, které velmi dobře slouží jako slunolamy.

Spodní obytné patro je ve své hmotě velmi otevřené do zahrady. Přiléhá k němu zpevněná plocha terasy, která je navržena ve stejném materiálu jako fasádní obklad tohoto patra.
Samostatná hmota technického zázemí je velmi prostá, jak tvarem, tak materiálově, aby byl jasný rozdíl ve funkčnosti všech protor v domě. Ve vstupním patře je dvojgaráž a ve spodním velký sklad, sloužící jako zahradní domek.

Předpokládá se, že dům bude zděný z keramických tvárnic s kontaktní tepelnou izolací a železobetonovým stropem.
Pohledově je dům rozdělen na tři celky - bílou, soukromou část nad terénem, jejíž lodžie směrem do zahrady je v dřevěném obkladu; spodní s kameným obkladem, jako pevný, stabilní základ domu (neopominutelná je i praktičnost vzhledem k terénu) a třetí část technická z pohledového betonu. Tato třetí část je kompletně bez tepelné izolace,
Aby dvoupatrová betonová hmota nepůsobila příliš studeně a stroze může se ze zahrady nechat obrůst zelení.

Schody oddělující obě části, technickou a obytnou, vedoucí na terasu a do zahrady jdou také z betonu Jejich tvar umožňuje vytvoření zdvojených částí, které budou sloužit jako prostory pro osvětlení, dekorace, květiny nebo jako místo na sezení s jedinečným výhledem.

Rodinný dům Střítež

Rekonstrukce na plnohodnotný dvougenerační dům

projekt 1-2/2017, realizace 2017-18

Dům ve stávající zástavbě v menší obci čeká na svoji rekonstrukci. Rodina se rozrůstá a mladí ze spodu se stěhují do patra a na prarodiče čekají nové pokoje v přízemí. Velkou změnou projdou i hospodářská stavení, garáže a dílny. Požadavků spousta, ale všude jsou jen samé dobré vibrace (více v našich interiérech).

Rodinný dům Pozďatín

venkovský dům pro mladou rodinu

2016, studie

Rodinný dům pro mladou rodinu je umístěn na okraji vsi. dům je osazen při severním okraji pozemku tak, aby byla využita slunná jižní pobytová plocha. Forma domu je tradiční na obdélníkovém půdorysu se sedlovou střechou štítem obrácenou do ulice. Na severu a jihu jsou materiálově i hmotově oddělené přístavby s plochými střechami pokrytými extenzivní zelení. Ta podporuje začlenění domu do okolí a zpříjemňuje pobyt v podkrovím prostoru.  


Řadové domy Hořice

malé, ale se vším, co je třeba

2016, studie

Celkem 12 řadových rodinných domů tvoří dva samostatné bloky. Dva základní typy rodinných domů s pultovým zastřešením jsou polohově a výškově přesazené tak, aby na úzkých parcelách vytvořily žádaná soukromá zákoutí a nepůsobily příliš hmotně. Boční plášť a střecha jsou tvořeny obkladem vláknocementovou krytinou grafitové barvy, čelní a zadní fasáda je s bílou omítkou. Do dvora je plášť budovy přetažen o 1,5 m. Vznikne tak krytá terasa v přízemí a lodžie v patře, které podporují pohledové soukromí.


Fotbalová škola Třebíč

přestavba sídlištní ZŠ na soukromou SŠ

2015, studie

Studie konverze bývalé sídlištní základní školy v městské části Borovina ze 70-tých let na komplex soukromé střední fotbalové školy s internátem, mateřskou školou a obchody v parteru.

zpravováno pro VIA ALTA a.s.


RD Třebíč

městský dům s podnikáním

2015, studie

Dům je situován na nárožní parcele ve stávající řadové zástavbě v městské části Horka Domky. Je rozdělen na dva objekty, světlou obytnou část a tmavší část s obchodem a kanceláří. 


Dvojdomek Mikulovice u Pardubic

malý velký dům, novostavba

2014, realizováno

Developerský projekt kompaktního dvojdomku je umístěn v obci ležící mezi Chrudimí a Pardubicemi. Jednoduchá archetypální forma domku obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou integruje dům pro čtyř až pětičlenou rodinu s garáží. Dům je charakteristický zalomenými střešními okny a velkým rohovým oknem, které propojuje obytný prostor v přízemí se zahradou. Bílá fasáda je doplněna antracitovým cementotřískovým obkladem u vstupu, černou střešní krytinou a antracitovým oplechováním štítů a stříšky nad vstupem.  


Řadový dům Lázně Bohdaneč

malý a pohodlný, novostavba

2012 - 14, realizováno

Kompaktní, malé ale pohodlné řadové rodinné domy v klidné části lázeňských Lázní Bohdaneč. Základním požadavkem byl dostatek úložného prostoru a variabilita. Svou dispozicí je domek vhodný jak pro mladou početnou rodinu, tak pro menší rodinu pečující o své rodiče či prarodiče. Charakterem jsou domy maloměstské stejně jako lokalita u rybníků sama. Mobilní dřevěnné prvky rozehrávají fasádu v řadě osmi stejných domů.  

DUR+DSP a fotodokumentace: ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.


Hotel Popper

revitalizace výrobního areálu v centru Chrudimi

2011, diplomní projekt Milan Drbálek

Areál bývalé továrny F. L. Poppera na boty v Chrudimi je umístěn v centru města v sousedství autobusového a vlakového nádraží. Tvoří ho živelná srostlice budov s dominantou historické výrobní budovy z r. 1912 uprostřed. Celý areál tvoří bariéru na pěší trase od tohoto dopravního uzlu do centra města. V části prostor sídlí punčochářská firma Evona, a.s., většina areálu je však nevyužívaná.

Studii hotelového komplexu předcházela urbanistická rozvaha nad celým areálem.Otevření areálu, jeho očištěnía vytvoření nových veřejných i soukromých prostranství je řešením, jak navrátit do areálu život. Studie podrobně řeší návrh wellness hotelu s kongresovým sálem.


Město místo továrny

kompaktní město

2011, diplomní projekt Pavlína Drbálková

Máme rádi města. Místa, kde se lidé potkávají, bydlí, žijí, pracují, seznamují se a dennodenně prožívají své malé epizody života. Město jsou místa, kam si lidé rádi sedají, kde se s oblibou scházejí a kde chtějí bydlet. Život, děj, zážitky, konflikty, překvapení. Nic z toho by ve městě nemělo chybět. Město je projevem společenství, výsledkem interakcí lidí, homogenní struktura protkaná veřejnými prostory. Kompaktnost - polyfunkčnost - prostranství - homta a prostor.

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás oslovit s poptávkou!