PRO VÁS

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE?

1) ÚVODNÍ SCHŮZKA

Na úvodní schůzce se seznámíme a probereme vaše představy a požadavky, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání projektu. Důležitou součástí zadání je stanovení rozpočtu na realizaci. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku či objektu. Následně zpracujeme cenovou nabídku. Úvodní schůzka je nezávazná a bezplatná.

Kávu podáváme silnou.


2) PRŮZKUMY A ROZBORY

Určíme dle potřeby:
- geodetické zaměření  
- inženýrsko-geologický průzkum 
- radonový průzkum


U rekonstrukcí nejčastěji přibývá:
- zaměření a digitalizace stáv. stavu
- mykologický a biotický posudek (krov)
- měření funkčnosti hromosvodů

3) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Podle zadání zpracujeme optimální řešení místa, nebo stavby. Na následné osobní schůzce Vám jej představíme a probereme Vaše požadavky a možnosti jejich zapracování. Následně dokončíme do finální podoby.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, obsahující situaci, zařízené půdorysy,  vizualizace, materiálové a konstrukční řešení. Studie je důležitým podkladem pro následné jednání s úřady. 

4)PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace k územnímu / stavebnímu řízení je zpracována podle vyhlášky. Na její přípravě spolupracujeme se specialisty (např. statika, požárně bezpečnostní řešení, vytápění, elektro, energetika, atp.) 
Zajistíme získání všech potřebných stanovisek a vyjádření a podáme dokumentaci na stavební úřad. Na závěr vám předáme platné stavební povolení. 
S projektovou dokumentací pro stavební povolení je možné realizovat jednoduchou stavbu svépomocí. 

5) REALIZACE STAVBY

Pokud budete vyžadovat nad průběhem relizace co nejlepší kontrolu, popř. půjde o veřejnou zakázku, zpracujeme vám dokumentaci pro provádění stavby se všemi potřebnými detaily a návaznostmi vč. rozpočtu.

Na stavbách provádíme autorský dozor. Jako autoři známe projekt nejen tak, jak je nakreslen na papíře, ale se všemi souvislostmi, které se v průběhu navrhování vyskytly. Kontrolou na stavbě předejdeme různým "vylepšením" zhotovitelů tak, aby jste byli s výsledkem spokojeni. 

6) KOLAUADACE

Pokud dojde v průběhu stavby k drobným úpravám, zhotovíme dokumentaci skutečného provedení stavby, která je přílohou ke kolaudaci.

JAKÁ BUDE CENA?

Cena projekčních prací je určena po osobní schůzce, na základě konkrétních požadavků a rozsahu uvažované stavby. 

Orientační cena za studii průměrného RD se pohybuje v rozmezí 40-50 tis. Kč. 

JAK NÁS OSLOVIT?

Pokud se Vám naše práce líbí a máte stavební záměr, neváhejte nás oslovit s poptávkou či dotazem prostřednictvím kontaktního formuláře či emailu. Ve stručnosti popište Váš záměr, připojte adresu či parcelní číslo(a) a doplňte fotografií stávajícího stavu. Obratem se Vám ozveme a domluvíme si s Vámi osobní schůzku. Pokud si nejste něčím jisti, zavolejte.