PORTFOLIO / VEŘEJNÝ PROSTOR

Územní studie nové zástavby Pozďatín

projekt 2019

Nové zástavby RD vznikají často chaoticky s minimálními vklady do veřejných prostranství. Pro naši domovskou obec jsme zpracovali územní studii nové zástavby rodinných domů, kde se díky několika jednotícím prvkům můžeme těmto problémům vyhnout. Pozďatín je malá ves na Vysočině mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou, obklopená lesy a rybníky, která si bez většího narušení uchovala tradiční urbanistickou strukturu domů s vnitřními soukromými dvory. Nová zástavba na tuto hodnotu navazuje umožněním zástavby na hranici pozemku a pevné oplocení do ulice definuje na stavební čáře domů. Předzahrádky bez oplocení jsou tak součástí veřejného prostoru. Jednotící prvky jasně definují veřejné prostranství a zároveň ponechávají prostor v individuálním pojetí jednotlivých domů. 

Kašna na Karlovo náměstí v Třebíči

soutěž 2018

Vodní prvek na historické náměstí. Tradičnější pojetí, doplněný o verše a haptický model města.

Jedno velké zrcadlo s přepadem.


Compact City

kompaktní města - úspěšná, žádaná a udržitelná forma bydlení?

2011, diplomní projekt Pavlína Drbálková

Kompaktní město. Víme, o co se jedná? Víme, co tento pojem znamená dnes? A pokud si umíme odpovědět, je tato městská struktura vhodná pro současný vývoj měst? Má potenciál v růstu? Ztotožnujeme se s její ideou? Chceme v něm žít? Sídlo není funkce! Základními funkcemi nejsou bydlení, práce a rekreace, ale bezpečí (jako schopnost identifikovat území a porozumět mu), komunikace ( vytváření adekvátních prostor pro interakcí lidí) a reprezentace (ne v marketingovém smyslu slova, ale jako reprezentace určité vlastnosti/schopnosti/snahy/ideji dané lokality). Město je městnaté těsto (J.Jehlík) VRSTVENÍ = žít, pracovat a rekreovat se na jednom místě !  


Nová zástavba Náměšť nad Oslavou

urbanistická studie nové zástavby

2009

Mírný severozápadní svah na jihu města je vymezen železniční tratí a prudkým zalesněným svahem do údolí Vícenického žlebu.

Centrum lokality je umístěno v kontaktu s dnešním dopravním terminálem - železniční stanicí a autobusovým nádražím. Centrum tvoří občanská vybavenost a spolu se sportovišti odděluje bytovou zástavbu od železnice. Hustota zástavby se od centra snižuje od bytových domů až po individuální rodinné domky, jako volný přechod do krajiny.

Návrh obnovuje původní pěší cestu od Masarykova náměstí na Boží muka na vrchu stráně, která byla přerušena výstavbou železnice a k jejímu obnovení nikdy nedošlo. Železnice je překonána lávkou pro pěší, druhá lávka vede z centra nové lokality k dopravnímu terminálu. Dopravně je území napojeno na stávající zástavbu a na severovýchodě nadjezdem silnice č. 23. V blízkosti tohoto nadjezdu je na návrší navržen nový městský hřbitov, jelikož stávající v centru je přeplněn.


Náměstí 28. října Hradec Králové

3. místo v soutěži o návrh

2008

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás oslovit s poptávkou!