PORTFOLIO / VEŘEJNÝ PROSTOR

veřejné prostranství Budišov - Kundelov

projekt 2020, realizace 2021

V místní části Budišova jsme navrhli kultivaci stávajícího veřejného prostranství, které plní hned několik funkcí. Součástí návrhu je autobusová zastávka, místo na tříděný odpad, nově umístěný památník padlým u stávajícího kamenného kříže, zpevněné plochy, box pro obědovou službu a vývěsní plocha.

Hlavní objekt tvoří autobusová zastávka z atypického betonového prefabrikátu, obloženého dřevěným modřínovým obkladem a se zelenou střechou.

Územní studie nové zástavby Pozďatín

projekt 2019

Nové zástavby RD vznikají často chaoticky s minimálními vklady do veřejných prostranství. Pro naši domovskou obec jsme zpracovali územní studii nové zástavby rodinných domů, kde se díky několika jednotícím prvkům můžeme těmto problémům vyhnout. Pozďatín je malá ves na Vysočině mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou, obklopená lesy a rybníky, která si bez většího narušení uchovala tradiční urbanistickou strukturu domů s vnitřními soukromými dvory. Nová zástavba na tuto hodnotu navazuje umožněním zástavby na hranici pozemku a pevné oplocení do ulice definuje na stavební čáře domů. Předzahrádky bez oplocení jsou tak součástí veřejného prostoru. Jednotící prvky jasně definují veřejné prostranství a zároveň ponechávají prostor v individuálním pojetí jednotlivých domů. 

Kašna na Karlovo náměstí v Třebíči

soutěž 2018

Vodní prvek na historické náměstí. Tradičnější pojetí, doplněný o verše a haptický model města.

Jedno velké zrcadlo s přepadem.
Náměstí 28. října Hradec Králové

3. místo v soutěži o návrh

2008

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás oslovit s poptávkou!