PORTFOLIO / VEŘEJNÝ PROSTOR

Revitalizace hřbitova Bory

2022

Pro Obec Bory jsme navrhli úpravy hřbitova. Cílem úprav je kultivace prostředí posledního odpočinku a vytvoření důstojného zázemí pro vzpomínky na ty, kteří nás předešli v cestě na věčnost. Úpravami projde oplocení, zpevněné plochy, zeleň a technická infrastruktura (rozvod vody a doplnění veřejného osvětlení). Součástí návrhu je také odstranění stávající nevyužívané márnice, na jejímž místě vzniká nové kolumbárium a klidová zóna s lavičkami. Kolumbárium je pojato jako krytý pavilon v jejímž srdci se zrcadlí klidná hladiny kašny v místě stávající studny. Boxy uren jsou kryty kamennými deskami. Rozložení boxů vytváří mezery umožňující hru světel a stínů ve dne i v noci. Počet urnových míst je možné do budoucna dle potřeb rozšiřovat tak, aby nebyla narušena kompozice místa.

Územní studie Budišov u železnice

2021 - 2022

Pro Městys Budišov jsme navrhli územní studii nové zástavby u železnice . V lokalitě vznikne 49 nových parcel rodinných domů v těsné blízkosti občanské vybavenosti - školky, obchodu, pošty, zdravotního střediska a úřadu. 

Jsou definovány 2 základní typy zástavby - hlavní ulice s veřejným prostranstvím (malou návsí) je lemována tradičními domy se sedlovými střechami, ulice směrem k železnici je určena výhradně pro přízemní domy s valbovými střechami na větších pozemcích. Díky tomu vznikne ucelená, jasně definovaná struktura. Předzahrádky jsou v obou případech bez oplocení, které je umístěno až na stavební čáře domů, ulice jsou tak tvořeny domy, nikoli ploty. Další dva regulativy typu zástavby doplňují stávající strukturu. Mezi zástavbou a železnicí je navržena veřejná zeleň - park který nabídne prostor pro venkovní aktivity a vytvoří hlukovou bariéru.

veřejné prostranství Budišov - Kundelov

projekt 2020, realizace 2021

V místní části Budišova jsme navrhli kultivaci stávajícího veřejného prostranství, které plní hned několik funkcí. Součástí návrhu je autobusová zastávka, místo na tříděný odpad, nově umístěný památník padlým u stávajícího kamenného kříže, zpevněné plochy, box pro obědovou službu a vývěsní plocha.

Hlavní objekt tvoří autobusová zastávka z atypického betonového prefabrikátu, obloženého dřevěným modřínovým obkladem a se zelenou střechou.

Územní studie nové zástavby Pozďatín

projekt 2019

Nové zástavby RD vznikají často chaoticky s minimálními vklady do veřejných prostranství. Pro naši domovskou obec jsme zpracovali územní studii nové zástavby rodinných domů, kde se díky několika jednotícím prvkům můžeme těmto problémům vyhnout. Pozďatín je malá ves na Vysočině mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou, obklopená lesy a rybníky, která si bez většího narušení uchovala tradiční urbanistickou strukturu domů s vnitřními soukromými dvory. Nová zástavba na tuto hodnotu navazuje umožněním zástavby na hranici pozemku a pevné oplocení do ulice definuje na stavební čáře domů. Předzahrádky bez oplocení jsou tak součástí veřejného prostoru. Jednotící prvky jasně definují veřejné prostranství a zároveň ponechávají prostor v individuálním pojetí jednotlivých domů. 

Kašna na Karlovo náměstí v Třebíči

soutěž 2018

Vodní prvek na historické náměstí. Tradičnější pojetí, doplněný o verše a haptický model města.

Jedno velké zrcadlo s přepadem.Náměstí 28. října Hradec Králové

3. místo v soutěži o návrh

2008

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE?

Neváhejte nás oslovit s poptávkou!