AUTORSKÝ DOZOR

AUTORSKÝ DOZOR na stavbě 

Pro kvalitní výsledek je důležitá spolupráce s architektem i v průběhu realizace. Jako autoři známe projekt nejen tak, jak je nakreslen na papíře, ale se všemi souvislostmi, které se v průběhu navrhování vyskytly. Kontrolou na stavbě předejdeme různým "vylepšením" zhotovitelů tak, aby jste byli s výsledkem spokojeni. 

Převážnou část výkonu autorského dozoru představuje účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce na řešení problémů vzniklých při realizaci stavby, které nemohly být v době zpracování projektu známy. Autorský dozor je povinný u staveb financovaných z veřejného rozpočtu.