PRO VÁS / INTERIÉR

POSTUP

u interiéru

1) Úvodní schůzka a prohlídka
2) Zaměření prostor
3) Architektonická studie
4) Prováděcí dokumentace
5) Autorský dozor na stavbě

PODROBNĚ

1) ÚVODNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA
Na úvodní schůzce se seznámíme a podle Vašeho životního stylu a účelu interiéru společně sestavíme podrobné zadání projektu. Důležitou součástí zadání je stanovení rozpočtu na realizaci. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si daný prostor a nastíníme možné směřování. Následně zpracujeme cenovou nabídku.

2) ZAMĚŘENÍ PROSTOR
V interiéru musí vše sedět, proto provádíme vždy vlastní zaměření a digitalizaci upravovaných prostor.

3) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Podle zadání zpracujeme nejprve 2D dispoziční uspořádání vašeho interiéru. Na následné osobní schůzce Vám jej představíme a probereme Vaše požadavky a možnosti jejich zapracování. Následně na Vaše přání dopracujeme fotorealistické vizualizace vybraných místností.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje identifikační údaje, fotodokumentaci stávajícího stavu, širší vztahy, půdorysy jednotlivých podlaží (včetně dispozičního rozmístění nábytku), vizualizace vybraných místností, specifikace vybavení, osvětlení, doplňků, materiálové a barevné řešení. Studii Vám předáme v tištěné a digitální formě. Architektonická studie je zhmotněním představ a vzájemné spolupráce architekta a investora.

4) PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
Podrobně rozkreslíme a specifikujeme jednotlivé prvky Vašeho interiéru. U bytu jde zpravidla o kuchyňskou linku, atypické nábytky, spárořezy, atp.
Dokumentace bude sloužit jako podklad pro samotnou realizaci interiéru našimi doporučenými, ověřenými dodavateli.

5) AUTORSKÝ DOZOR na stavbě
Pro kvalitní výsledek je zejména v interiéru důležitá spolupráce s architektem i v průběhu realizace. Jako autoři známe projekt nejen tak, jak je nakreslen na papíře, ale se všemi souvislostmi, které se v průběhu navrhování vyskytly. Kontrolou na stavbě předejdeme různým "vylepšením" zhotovitelů tak, aby jste byli s výsledkem spokojeni.