INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V rámci námi zpracovávaných projektů poskytujeme klientovi servis s vyřízením příslušných kladných stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení. Jednání se stavebním úřadem a zajištění potřebných povolení (např. územní souhlas ev. územní rozhodnutí, ohlášení stavby, ev. stavební povolení, atp.)