PRŮZKUMY A ROZBORY

Jsou určeny vždy individuálně, u novostaveb jde zpravidla o:

  • geologické zaměření (polohopis, výškopis) - provádí geodeti
  • inženýrsko-geologický průzkum (sonda bagrem do podloží) - provádí bagrista a geolog
  • radonový průzkum - provádí specializovaná firma pro měření radonu


U rekonstrukcí nejčastěji přibývá:

  • zaměření a digitalizace stávajícího stavu - provádí D+A
  • mykologický a biotický posudek (určení dřevokazných hub a škůdců) - provádí specializovaná firma
  • měření funkčnosti hromosvodů - provádí elektrikáři