ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ÚVODNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA 

Na úvodní schůzce se seznámíme a probereme vaše představy a požadavky, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání projektu. Důležitou součástí zadání je stanovení rozpočtu na realizaci. Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku či objektu. Následně zpracujeme cenovou nabídku.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

Podle zadání zpracujeme optimální řešení místa, nebo stavby. Na následné osobní schůzce Vám jej představíme a probereme Vaše požadavky a možnosti jejich zapracování. Následně dokončíme do finální podoby.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje identifikační údaje, situaci, půdorysy jednotlivých podlaží (včetně dispozičního rozmístění nábytku), vizualizace exteriéru stavby, materiálové a konstrukční řešení. Studii Vám předáme v tištěné a digitální formě. Architektonická studie je zhmotněním představ a vzájemné spolupráce architekta a investora. Je důležitým podkladem pro následné jednání s úřady.